Navigation Menu
Darjeeling

Darjeeling

  • Author: Max Tillberg
  • Date Posted: Aug 22, 2015
  • Category:
  • Address: Darjeeling, India

Första odling: 1841
Produktion: 11 731 ton (2006)
Odlingsarea: 17 542 Ha (2007)

Darjeeling är en liten ort i nordvästra Bengalien och ligger på den smala remsa land som separerar Nepal och Bhutan. Det är ett bergigt och mycket vackert område inte långt ifrån Mount Everest med ett tempererat, ganska regnigt klimat vilket är väl lämpat för att odla te av god kvalitet. Bortsett från turism är teindustrin områdets största arbetsgivare och genererar 7,5 millioner dollar årligen vilket är mer än turismen. Totalt arbetar mer än 52 000 människor permanent inom teindustrin och ytterligare 15 000 människor arbetar under skördetiden vilken varar mellan mars och november. Omkring 60% av arbetskraften utgörs av kvinnor.

Teet
Te från Darjeeling räknas som bland det finaste i värden. Det odlas på en höjd av mellan 750 och 2000 meter över havet på plantager vilka är över hundra år gamla. På denna höjd växer teet långsamt och det kan ta up till tio år innan en nyplanterad tebuske kan skördas. Skörden är inte stor och de ca 85 plantagerna med en total area på omkring 19000 hektar producerar bara 10 millioner kilo te om året, vilket motsvarar omkring 3% av Indiens totala produktion.

Enligt the Tea Board Of India definieras “Darjeeling Tea” som “tea which has been cultivated, grown, produced, manufactured and processed in tea gardens in the hilly areas of Sadar Sub-Division, only hilly areas of Kalimpong Sub-Division comprising of Samabeong Tea Estate, Ambiok Tea Estate, Mission Hill Tea Estate and Kumai Tea Estate and Kurseong Sub-Division excluding the areas in jurisdiction list 20, 21, 23, 24, 29, 31 and 33 comprising Subtiguri Sub-Division of New Chumta Tea Estate, Simulbari and Marionbari Tea Estate of Kurseong Police Station in Kurseong Sub-Division of the District of Darjeeling in the State of West Bengal, India.”

Förfalskat te
Årligen säljs det 40 millioner kg “Darjeeling Tea” även om den totala produktionen bara är omkring 10 millioner. Huvudsaken av detta förfalskade te kommer från Sri Lanka och Kenya och i ett försök att stoppa dessa förfalskningar utvecklade Tea Board of India en särskild logotyp 1983. Användandet av denna logotyp på produkter är strikt reglerad.

Säsonger och skördar
När man skördar te i Darjeeling plockar man bladknoppen och två eller tre blad ovanför den på de nyutvuxna skotten. Detta gör man med jämna intervall vilket kallas en skörd eller “Flush”. I Darjeeling skördar man teet minst fyra gånger om året och var skörd har en unik smak och ett eget namn. De skördar man vanligtvis talar om är:

Skörd

Period

Beskrivning
Påskskörden, “First flush” Slutet av februari till mitten av april Detta är det första te som plockats efter vintervilan. Smaken på teet är lätt och färgen på teet påminner om ett grönt te. Det har blivit en tävlan att producera det första teet varje år vilket flygs ut till Europa och Nordamerika direkt efter det är klart, något som har drivit upp priserna och gjort denna skörd överskattad.
Andra skörden, “Second Flush”

Maj till juni

Detta te, som ibland kallas sommarte, har en mer mogen smak än de som skördas tidigare.
Sommarskörden, “Monsoon Flush” eller “Summer Flush” Juli till september Te som plockas vid denna tid är starkare och mörkare än det som plockas under resten av året. Det används i huvudsak till olika frukostblandningar.
Höstskörden, “Autumnal Flush”

Oktober till november

Det te som skördas på hösten har större blad och en smak som skiljer sig från de som plockas innan sommaren

Förutom dessa fyra skördar talar man ibland även om en skörd som kallas “In Between” vilken skördas mellan påskskörden och den andra skörden.

Svart te
Tillverkning
Darjeelings svarta te tillverkas med en metod som brukar kallas ortodox. Denna metod skapades under 1800-talet och är numera ganska ovanlig. Tebladen plockas i huvudsak av Nepalesiska kvinnor och läggs i speciella bambukorgar, kallade “Doko”, vilka bärs genom att man fäster ett bamburep runt huvudet. Efter bladen plockats fraktas de till fabrik där de vägs. Väl i fabrik börjar den egentliga tillverkningsprocessen.

Det första steget är nedvissning. Tebladen sprids ut på ett speciellt bord, omkring 1,5 meter brett och 15-20 meter långt, under 14 till 16 timmar samtidigt som varm och kall luft blåser genom dem. Detta får bladen att bli så mjuka att de kan utsättas för de övriga produktionsstegen utan att brytas sönder och innebär att ungefär 65% av all fukt i bladen försvinner.

Det andra steget är rullningen. I detta produktionssteg läggs 70 till 120 kg teblad i speciella maskiner, “Rollers”, i omkring 45 minuter. Detta medför att bladsaften pressas ur bladen och gör dessa kopparfärgade.

Det tredje steget är oxideringen. Bladen läggs i hyllor av keramik, betong eller aluminium vilka placerats i ett ganska svalt rum där temperaturen och fuktigheten kan regleras vid behov. Hur lång tid oxideringen skall pågå beror på bladen, temperatur, fuktighet samt önskad oxideringsgrad och kräver stor erfarenhet. Vanligtvis tar det 2 till 4 timmar. Detta är det viktigaste steget i hela tillverkningsprocessen och bara några minuter för kort eller lång tid kan ha stor inverkan på smaken av det färdiga teet. Efter oxidationen är tebladen mörka och har utvecklat sin unika smak och doft.

Det fjärde steget är torkningen vilket sker i en särskild maskin vilken består av perforerade rörliga tråg i vilken man blåser i mycket varm luft, mellan 200 och 240 grader. För att inte bladen skall brännas eller kokas är det viktigt att temperaturen, hur tjockt bladlagret är, hur trågen placerats och tiden är korrekt. Vanligtvis tar detta steg 20 till 30 minuter och reducerar fuktinnehållet i löven till bara 2-3%.

Det sista steget är sorteringen som sker på mekanisk väg genom ett antal silar placerade över varandra med de grövsta maskorna överst.

Storlek och kvalitet
Svart te från Darjeeling klassificeras enligt var det är odlat, storlek och kvalitet. I huvudsak tillverkas fyra olika storlekar vilka delas in i hela löv och sönderbrutna, “broken”. Denna indelning är skapad av Darjeeling Tea Growers Association och stämmer till viss del överrens med den indelning som används i andra områden, detta gäller framför allt de mindre sönderbrutna storlekarna. Den vanligaste hela storleken är SFTGFOP vilket betyder Super Fine (vissa källor anger Supreme Fancy) Tippy Golden Flowery Orange Pekoe vilket innebär långa, lite vridna blad med många bladknoppar. En annan lite ovanligare storlek är FTGFOP, Fine Tippy Golden Flowery Orange Pekoe. Förutom storleksbenämningen läggs ibland olika suffix till för att ange olika egenskaper, t.ex. “ch” för att teet är gjort av den kinesiska tesorten, “cl” för att teet kommer ifrån en klonad buske, “spl” vilket står för att teet är speciellt på något sätt. Ibland läggs även “1” till för att ange att det är ett te av ovanligt god kvalitet. Jay Shree Tea, ägare till Puttabong (Tukvar), Risheehat, Sungma och North Tukvar tillverkar även en storlek vilken benämns KTGFOP.

Den vanligaste sönderbrutna storleken kallas bladen kallas FTGBOP, Fine Tippy Golden Broken Orange Pekoe. Det finns även ännu mindre blad vilka benämns TGBOP, FBOP och BOP. Ännu mindre blad benämns GFOF (Golden Flowery Orange Fannings), GOF och till sist D (Dust eller Damm)

Grönt te
Under de senaste åren har även en del grönt te producerats under den blöta säsongen. Detta delades tidigare i in hela gröna teblad, vilka kallades, i fallande storleksordning, YH (Young Hyson) och FYH (Fine Young Hyson) och sönderbrutna vilka hade de ganska ologiska namnen GP (Gun Powder), H (Hyson), FH (Fine Hyson) SOUMEE (vilket var fannings) samt DUST. Idag är dock vanligare att namngivningen är lik det svarta teet.

Oolong
Det första oolonget från Darjeeling tillverkades 1991 av Sumon Majumder på Namring och såldes till Haelssen & Lyon i Tyskland under namnet “Darjeeling Oolong” för 40 DM per kilo. Sumon Majumder har även tillverkat liknande te på Singbulli, Balasun samt Poobong Tea Estate men även Thurbo Tea Garden tillverkar oolong nuförtiden. Teet kan tillverkas av både kinesiska tebuskar samt klonade sorter vilket ger oolong av helt olika karaktär där det förstnämnda påminner en hel del om Formosa Oolong medan det andra har en betydligt mer blommig och kryddig smak.

Enligt Sumon Majumder skall ett plantage uppfylla ett antal krav för att kunna producera “Darjeeling Oolong”. Bl.a. skall teet skall odlas på en höjd av 3000 fot eller högre, i huvudsak skall gamla tebuskar av kinesisk sort (Chesima) användas och temperaturen skall vara mellan 5 och 20 grader under odlingssäsongen.

Darjeeling Oolong tillverkas av “two leaf and a bud” på samma sätt som det svarta teet men till skillnad från detta kan nedvissningen ske utomhus. Teet rullas för hand och steks i wok eller med hjälp av maskiner.

Vitt te
Margaret’s Hope Tea Garden tillverkar ett vitt te som kallas “White Pearls”. Detta pärlformade ljusa te består av fint plockade blad, “two leaves and a bud” från klonade buskar som växer på en höjd av 5000 fot. Produktionen är ganska liten, omkring 10 kg / år vilken utförs av mellan 5 och 10 personer. Även Thurbo och Poobong tillverkar ett vitt te som består av “two leaves and a bud”. Teet plockas vid soluppgången och jämfört med svart te plockas bara en bråkdel vilket snabbt fraktas till fabrik (0,25 jämfört med 5 kg). Teet plockas var sjunde dag från mars till slutet av november. Att kalla detta te vitt är egentligen vissvisande eftersom det både genomgår ett hemligt produktionssteg och rullas innan det torkas för att slutligen sorteras i olika storlekar. På Poobong tillverkas SFTGFOP-1, STGBOP-1, TGOF, och Dust. De två sistnämnda används i tepåsar.

Tea estates

NameRegistratedCompanyArea Planted [Ha]Grant Area [Ha]HeightManufactureLabourRevenue DistrictSub DivisionPlantation District
Alloobari Tea Estate1953P.W. Laden La &N.L. Laden La (Ms)59.1959.19DarjeelingDarjeelingDarjeeling
AloobariDarjeeling
Ambiok Tea Estate1938Anand Gopal Tea Co. (Darjeeling) Pvt Ltd.128.79/ 375?280.34600-1770/ 600-1500150000-170000DarjeelingKalimpongDarjeeling
Ambootia Tea Estate1989Sampad Vikas Ltd404.41/ 360 972/ 790 250000900DarjeelingKurseongDarjeeling
Ananna Tea Estate1985Arun Paul & Co.1.624DarjeelingSiliguriTerai
Annada Tea Estate1981Sri Dayal Chandra Paul6.4716.01DarjeelingSiliguriTerai
Ashapur Tea Estate1933Ashapur Tea Co. Ltd112.14174DarjeelingDarjeelingDarjeeling
Atal Tea Estate1943Atal Tea Co. (1943) Ltd.327.8568.01DarjeelingSiliguriTerai
Avongrove Tea Estate1933Snow View Tea Co.(P) Ltd174.31354.91670-175070000-80000350DarjeelingDarjeelingDarjeeling
Azamabad Tea Estate1957Azamabad Tea Co. (Pvt) Ltd116.48161.04DarjeelingSiliguriTerai
Badamtam Tea Estate1953Goodricke Group Ltd321.05880.1300-2100275000-4000001300DarjeelingDarjeelingDarjeeling
Bagdogra Tea Estate1967Terai Tea Company Limited264.86281.82DarjeelingSiliguriTerai
Balasun Tea Estate1963Darjeeling Consolidated Tea Co. Ltd.352.07/ 873 682.94/ 1400 1400150000DarjeelingKurseongDarjeeling
Bannockburn Tea Estate1933B.D. Tea Estates Pvt.Ltd.145.27/ 139,27283.880000-90000445DarjeelingDarjeelingDarjeeling
Barnesbeg Tea Estate1953Goodricke Group Ltd128.02288.68100000420DarjeelingDarjeelingDarjeeling
Belgachi Tea Estate1957Belgachi Tea Co.Ltd446.11919.7DarjeelingSiliguriTerai
Bengdubi Tea Estate1943Bengdubi Tea Co.17.1620.47DarjeelingSiliguriTerai
Bhisti Tea Estate1979Arun Paul & Co.4.24.6DarjeelingSiliguriTerai
Bhojnarain Tea Estate1946Bhojnarain Tea Co. Ltd228.98341.95DarjeelingSiliguriTerai
Bijlimoni Tea Estate1943New Tea Co. Ltd.207.84267.09DarjeelingSiliguriTerai
Bijoynagar Tea Estate1956Bijoynagar Tea Co Ltd235.51349.38DarjeelingSiliguriTerai
Castleton Tea Estate1985 Est. 1885Tiru Tea Ltd172.96254.58980-230030000-40000DarjeelingKurseongDarjeeling
Chaityapani Tea Estate1956Chaityapani Tea Estate (Pvt) Ltd00DarjeelingKurseongDarjeeling
Chamong Tea Estate1984 Est.1871The Chamong Tea Co. Ltd.164.92/ 140331.92850005272DarjeelingDarjeelingDarjeeling
Chandmani Tea Estate1937Chandmani Tea Estate182.47293.89DarjeelingSiliguriTerai
Chongton Tea Estate1955East Indian Produce Ltd376.15393.113000001100DarjeelingDarjeelingDarjeeling
Dagapur Tea Estate1947Sublime Agro Limited37.16397DarjeelingSiliguriTerai
Dhajea Tea Estate179.35317.0895000493DarjeelingRungbong?Unkonown
Dilaram Tea Estate1953Tiru Tea Ltd358.08/ 194358.081200-177060000DarjeelingKurseongDarjeeling
Dooteriah Tea GardenEst. 185944112431025-2150140000-1700001200DarjeelingUnkownDarjeeling
Dooterish Tea Estate1963Dooterish & Kalej Valley T.E. (Pvt) Ltd447.151445.09DarjeelingDarjeelingDarjeeling
Dow Hill Tea Estate1935Ram Gopal Agarwala001200-177060000DarjeelingKurseongDarjeeling
Dumsong Tea Estate1936Dumsong Tea Estate4003200DarjeelingDarjeelingDarjeeling
Eden Vale Tea Estate1960Coventry Tea & Engg. Co. (Pvt) Ltd88.25115DarjeelingKurseongDarjeeling
Fagu Tea Estate1971Ellenbarrie Tea Co. Ltd228.52564.7DarjeelingKalimpongDarjeeling
Fulbari Patan Tea Estate1938Fulbari Patan Tea Estate110.46312.17DarjeelingSiliguriTerai
Fulbari Tea Estate1934I T P Limited273.95386DarjeelingSiliguriTerai
Gayaganga Tea Estate1954Mintri Tea Co .(P) Ltd.415.74605.23DarjeelingSiliguriTerai
Giddapahar Tea Estate1948Ellenbarrie Tea Co. Ltd270.71/ 110864/ 350DarjeelingKurseongDarjeeling
Gielle Tea Estate1968Teesta Valley Tea Co Ltd.234.42/ 300/ 250530.72/ 800/ 414<1350235000-350000600DarjeelingDarjeelingDarjeeling
Ging Tea Estate1953B.D. Tea Estates Pvt.Ltd.272.23633.16145000806DarjeelingDarjeelingDarjeeling
Girish Chandra Tea Estate1976A.C.Paul Agricultural Co. (P) Ltd13.4279.44DarjeelingSiliguriTerai
Glenburn Tea Estate1975Dlx Ltd.278.74758.85240000950DarjeelingDarjeelingDarjeeling
Goomtee Tea Estate1950Mahanadi Tea Company (P) Ltd.124.24/ 200234.721000-2000 (1250)80000-100000300DarjeelingKurseongDarjeeling
Gopaldhara Tea Estate1938Gopaldhara Tea Co.(Pvt) Ltd136.77320.61DarjeelingDarjeelingDarjeeling
Gopaldhara Tea EstateEst. 1901130-1373211250-1800/ 1050-2200130000425DarjeelingMirik?Unkonown
Gulma Tea Estate1943Mohurgong & Gulma Tea Estate187.14264.29DarjeelingSiliguriTerai
Gungaram Tea Estate1977Duncan Industries Ltd651.2928.06DarjeelingSiliguriTerai
Gyaabaree & Millikthong Estate311-317813315-1770300000-350000950DarjeelingMirik?Unkonown
Gyabaree & Millikthong Tea Estate1967Laktaria (India) Pvt.Ltd.311.51812.85DarjeelingKurseongDarjeeling
Hansqua Tea Estate1977R.D. Tea Ltd.468.57581.58DarjeelingSiliguriTerai
Happy Valley Tea Estate1946Happy Valley Tea Co. (Pvt) Ltd114/ 110 174/ 114 85075000315DarjeelingDarjeelingDarjeeling
Jayantika Tea Estate1991Jayantika Tea Co.Ltd.670.02730.43DarjeelingSiliguriTerai
Jogamaya Tea Estate1953 Est. 1875Radha Rani Tea Estate Pvt Ltd100.4207450-112550000-63000125DarjeelingKurseongDarjeeling
Joyjayanti Tea Estate1985Arun Paul & Co.4.264.26DarjeelingSiliguriTerai
Jungapana Tea Estate1955Jute & Stores Ltd148200DarjeelingKurseongDarjeeling
Jungpana Tea EstateKejriwal148/ 3602001065-2200/ 900-1337580000500DarjeelingKurseong?Unkonown
K.K.Sanyal Tea Estate1983Kamal Kumar Sanyal05.61DarjeelingSiliguriTerai
Kabita Ghosh Tea Estate1990Smt.Kabita Ghosh01.15DarjeelingSiliguriTerai
Kalej Valley Tea Estate1992Dooterish & Kalej Valley T.E. (Pvt) Ltd234.59495.751065-1970110000550DarjeelingDarjeelingDarjeeling
Kamala Tea Estate1953Kamala Tea Co. Ltd.489.53758.74DarjeelingSiliguriTerai
Kamalpur Tea Estate1955Kamalpur Tea Co.62.8964.81DarjeelingSiliguriTerai
Kanchaan View Tea Estate1940Kanchaan View Tea Estate.87.53164.27DarjeelingDarjeelingDarjeeling
Karala Valley Tea Estate1941Darjeeling Dooars Plantation (Tea) Ltd221.51331.84JalpaiguriJalpaiguri SadarDooars
Kiron Chandra Tea Estate1946New Darjeeling Union Tea Co. Ltd238.57332DarjeelingSiliguriTerai
Kumai Tea Estate1965Snow View Tea Co. (P) Ltd286.92/ 306587.62360000860DarjeelingKalimpongDarjeeling
Lingia Tea Estate1994Mcleod Russel India Limited141.63220.39140085000474DarjeelingDarjeelingDarjeeling
Liza Hill Tea Estate1953Jayshree Tea & Industries Ltd117.03186.59DarjeelingDarjeelingDarjeeling
Lohagarh Tea Estate1949East Indian Produce Ltd223.15329.56DarjeelingSiliguriTerai
Longview Tea Estate1956Ambari Tea Company Ltd.490.851020.62650000-7300001225-2000DarjeelingKurseongDarjeeling
Lopchu Tea Estate1945Lopchu Tea Co. Ltd92.28/ 226321.08/ 7571300900000DarjeelingDarjeelingDarjeeling
Mahalderam Tea Estate1953Jute & Stores Ltd66113.61500Jungpana T.E.Jungpana T.E.DarjeelingKurseongDarjeeling
Mahananda Tea Estate1984Nani Gopal Paul3.853.85DarjeelingSiliguriTerai
Makaibari Tea Estate1939Makaibari Tea & Trading Co. (P) Ltd273.12611.071525130000>700DarjeelingKurseongDarjeeling
Manjha Tea Estate1935Coronation Tea Co. Ltd169.76251.13DarjeelingSiliguriTerai
Marapur Tea Estate1956Deonar Tea Plantations (Pvt) Ltd151.75151.75DarjeelingSiliguriTerai
Margaret'S Hope & Maharanee Tea Estate1953New Chumta Tea Co.Ltd.359778.1100-1970155000-200000DarjeelingDarjeelingDarjeeling
Marionbari Tea Estate1957Marionbari Tea Co. Ltd311.41481.78DarjeelingKurseongTerai
Marionbarie Tea Garden253482500000Darjeeling
Marybong Tea Estate1953Duncan Industries Ltd284.52395.091200-1970170000658DarjeelingDarjeelingDarjeeling
Matidhar Tea Estate1943New Tea Co. Ltd.562.98771.22DarjeelingSiliguriTerai
Matigara Tea Estate1970Hurdeodass Co. (P) Ltd115166DarjeelingSiliguriTerai
Mechpara Tea Estate1958Darjeeling Dooars Plantation (Tea) Ltd504.12752.45JalpaiguriAlipurduarDooars
Merry View Tea Estate1938Tezpore Tea Company Limited308.39477.93DarjeelingSiliguriTerai
Mihijam Tea Estate1985Sri Mihir Seal4.544.54DarjeelingDarjeelingDarjeeling
Mim Tea Estate1953Andrew Yule & Co Ltd.169.15169.15DarjeelingDarjeelingDarjeeling
Minate Tea Estate1995Aloke Ghosh04.22DarjeelingSiliguriTerai
Mission Hill Tea Estate1934Asha Tea Co.Pvt.Ltd.190.15/ 200-209227.11/ 365150?237000-275000DarjeelingKalimpongDarjeeling
Mohan Majhua Tea Estate1950Dudhnath Prasad Sahu & Ors.48.7748.77DarjeelingKurseongDarjeeling
Mohurgong Tea Estate1934Mohurgong & Gulma Tea Estate439.76855.79DarjeelingSiliguriTerai
Mondakotee Tea Estate52010144000001290Darjeeling
Monteviot Tea Estate and Edenvale Teas Estate1953Tiru Tea Ltd88.25115950-170021200-30000DarjeelingKurseongDarjeeling
Moondakotee Tea Estate1961Moondakotee Tea Co. Pvt. Ltd.520.7910104000001300DarjeelingDarjeelingDarjeeling
Mullootar Tea Estate134/ 166441315-126041900-50000DarjeelingKurseong?Unkonown
Mullotar Tea Estate1957Tiru Tea Ltd165.69440.62DarjeelingKurseongDarjeeling
Muraligachh Tea Estate1995Ex-Servicemen Farm House (Pvt) Ltd020.1DarjeelingSiliguriTerai
N.K.Sanyal Tea Estate1991N.K. Sanyal2.252.25DarjeelingSiliguriTerai
Nagri Tea Estate1972Prabhuji Plantation Pvt. Ltd306.5575.211180-197095000-99000400DarjeelingDarjeelingDarjeeling
Nagrifarm Tea Estate1953Mcleod Russel India Limited285.66571.37DarjeelingDarjeelingDarjeeling
Namring Tea Estate1953Darjeeling Tea & Chincona Association Ltd384.85/ 440/ 476771.28/ 5000600-1200/ 750-1380/ 2000250000> 2000DarjeelingDarjeelingDarjeeling
Nani Bala Biswas Tea Estate1990Nani Bala Biswas01.16DarjeelingSiliguriTerai
Narbada Majhua Tea Estate1954Bhajanlal Agarwala0481250200055DarjeelingKurseongDarjeeling
New Chumta Tea Estate1953Roopacherra Tea Co.Ltd.299.38398.55DarjeelingSiliguriTerai
Nischintapur Tea Estate1953Nischintapur Tea Co. Ltd255.46255.46DarjeelingSiliguriTerai
North Tukvar Tea Estate1965Birla Tea Ltd.208.15/ 180516.98390-945153000-200000720DarjeelingDarjeelingDarjeeling
Nurbong Tea Estate1956Nurbong Tea Pvt. Ltd.208.82496.35120000DarjeelingKurseongDarjeeling
Nuxalbari Tea Estate1936Nuxalbari Tea Company (Pvt) Ltd.353.12458.78DarjeelingSiliguriTerai
Oaks Tea Estate1957Dears Tea Company Pvt.Ltd.138.91175.331180-197095000-99000400DarjeelingDarjeelingDarjeeling
Okayti Tea Estate1960Okayti Tea Co. Ltd208.82647.49DarjeelingKurseongDarjeeling
Okayti Tea Estate2096471770-2360122000-150000670DarjeelingMirik?Unkonown
Orange Valley Tea Estate1944Bagaria Business Private Ltd.224.95/ 220395.09/ 405130000550DarjeelingDarjeelingDarjeeling
Ord Terai Tea Estate1953Duars Union Tea Co. Ltd.439.78578.78DarjeelingSiliguriTerai
Pahargoomiah Tea Estate1969Pahargoomiah Tea Association Ltd.566.4994.48DarjeelingSiliguriTerai
Pandam Tea Estate1954West Bengal Tea Development Corpn. Ltd.131.32/ 35381.21/ 52140000250DarjeelingDarjeelingDarjeeling
Panighata Tea Estate1984The New Terai Asso. Ltd408.35617.86DarjeelingSiliguriTerai
Panighatta Tea Estate1953New Terai Association Ltd440.53617.86DarjeelingSiliguriTerai
Paritosh Ghosh Tea Estate1989Paritosh Ghosh22.21DarjeelingSiliguriTerai
Pashok Tea Estate1960Tea Trading Corpn Of India Ltd305.7863.16/ 33140000/ 150000250/ 960DarjeelingDarjeelingDarjeeling
Phoobsering Tea Estate1953B.D. Tea Estates Pvt.Ltd.243.86510.15133000-145000721DarjeelingDarjeelingDarjeeling
Phuguri Tea Estat1957Phuguri Tea Estate Pvt. Ltd.225.97427DarjeelingKurseongDarjeeling
Phuguri Tea Estate226427200000625DarjeelingMirik?Unkonown
Poobong Tea Estate1972Poobong Tea Co. Ltd170.36520.84760-135070000-100000510DarjeelingDarjeelingDarjeeling
Potong Tea Estate1986Tea Trading Corpn Of India Ltd138.44411.93DarjeelingKurseongDarjeeling
Progoti Tea Estate1985Arun Paul & Co.4.4811.08DarjeelingSiliguriTerai
Pussimbing Tea Estate1958Pussinbing Tea Co.Ltd.222.31/ 140698.18/ 3301400-2000/ 1770-256095000-140000527DarjeelingDarjeelingDarjeeling
Putinbari Tea Estate1957Putinbaree Tea Association Ltd.135.8215.55DarjeelingSiliguriTerai
Puttabong Tea EstateEst. 1852 Jay Shree Tea & Industries limited437892450-20003500001650DarjeelingUnkownDarjeeling
Rabindra Nath Biswas Tea Estate1989Rabindra Nath Biswas2.222.63DarjeelingSiliguriTerai
Ramendra Nath Biswas Tea Estate1989Ramendra Nath Biswas11.16DarjeelingSiliguriTerai
Rangaroon Tea Estate1950West Bengal Tea Development Corpn. Ltd.89.48/ 8691.93/ 129 15000DarjeelingDarjeelingDarjeeling
Rathindra Nath Biswas Tea Estate1989Rathindra Nath Biswas22.63DarjeelingSiliguriTerai
Renuka Tea Estate1999Sudhir Ghosh & Sukdev Ghosh5.315.31DarjeelingSiliguriTerai
Ringtong Hopetown Tea Estate1961Ringtong Tea Co. (Pvt) Ltd338787750-1500950DarjeelingKurseongDarjeeling
Risheehat Tea Estate1935Jayshree Tea & Industries Ltd253.42/ 257 382.78/ 388980-2050190000-225000960DarjeelingDarjeelingDarjeeling
Rohini Tea Estate1948Long View Tea Co. Ltd.1005.41005.4DarjeelingKurseongDarjeeling
Roy Orchard Tea Estate1979Roy Orchard Tea Estate Pvt. Ltd.5.255.39DarjeelingSiliguriTerai
Runglee Rungliot Tea Estate1977Duncan Industries Ltd183.22417.6980-1970190000-225000440DarjeelingDarjeelingDarjeeling
Rungmook / Cedars Tea Estate1937West Bengal Tea Development Corpn. Ltd.404.3/ 526719.07/ 716 750-17503000002000DarjeelingDarjeelingDarjeeling
Rungneet Tea Estate8817020000DarjeelingUnkownDarjeeling
S.K.Sanyal Tea Estate1983Shri Shyamal Kr, Sanyal1.122.77DarjeelingSiliguriTerai
Sachindra Chandra Tea Estate1939Kharibari Tea Co Ltd176.69377.25DarjeelingSiliguriTerai
Samabeong Tea Estate1962Darjeeling Trading Ltd133707DarjeelingKalimpongDarjeeling
Samebeong Tea Estate 113/ 1337071425-190050000-60000DarjeelingRungbong?Unkonown
Sangatram Tea Estate1981Kanailal Kundu & Jogesh Ch. Kundu6.886.88DarjeelingSiliguriTerai
Sannyasithan Tea Estate1958Sannyasithan Tea Co, Pvt. Ltd.126.03207.97350000DarjeelingSiliguriTerai
Satish Chandra Tea Estate1938Southern Terai Tea Co. (P) Ltd176.69377.25DarjeelingSiliguriTerai
Sayedabad Tea Estate1941Sayedabad Tea Co. Ltd368604.87DarjeelingSiliguriTerai
Seeyok Tea Estate1957Seeyok Tea Co. Ltd154.01406.81100-1800100000-125000480DarjeelingDarjeelingDarjeeling
Selim Hill Tea Estate1962 Est. 1870Peerless Tea & Industry Ltd177380850-105065000-80000220DarjeelingKurseongDarjeeling
Selimbong Tea Estate1963Selimbong Tea Co. Ltd160.96160.96/ 3071100-170080000-90000500DarjeelingDarjeelingDarjeeling
Sepoydhoorah Tea Estate1974Sepoydhoorah Tea Co.137.16257.16650123000-135000450DarjeelingKurseongDarjeeling
Simulbarie Tea Estate1953Simulbarie Tea Company Private Limited295.55529.5565000+385000675DarjeelingKurseongTerai
Singbuli Tea Estate1953Darjeeling Consolidated Tea Co. Ltd.302.72823.941100210000DarjeelingKurseongDarjeeling
Singell Tea Estate1955Singell Tea & Agricultural Industries Ltd283554.5120000650DarjeelingKurseongDarjeeling
Singhiajhora Tea Estate1961Singhiajhora Tea Co. (P) Ltd120.83150.03DarjeelingSiliguriTerai
Singtom Tea Estate1950Camellia Tea Group Pvt Ltd250.47579.31DarjeelingDarjeelingDarjeeling
Sital Chandra Tea Estate1986Sankar Lal Das02.866DarjeelingSiliguriTerai
Sivitar Tea Estate1953Tiru Tea Ltd154.3525.3DarjeelingKurseongDarjeeling
Sivitar Tea Estate14852570000DarjeelingKurseong?Unkonown
Snow View EstateEst. 1950 th290980-1380/ 760-1070425000DarjeelingRungbong?Unkonown
Soom Tea Estate1953Mcleod Russel India Limited507/ 234,81507180000841DarjeelingDarjeelingDarjeeling
Sourav Tea Estate1985Smt.Dipali Seal2.175.38DarjeelingSiliguriTerai
Soureni Tea Estate1953Soureni Plantation (P) Ltd94.2136.781400/ 760-85080000225DarjeelingKurseongDarjeeling
Springside Tea Estate1982Tiru Tea Ltd146.02216.62980-177035000-45000DarjeelingKurseongDarjeeling
Steinthal Tea Estate1934Camellia Tea Group Pvt Ltd21.5530.47DarjeelingDarjeelingDarjeeling
Subodh Chandra Ghoshn Tea Estate1988Subodh Chandra Ghosh02.7DarjeelingSiliguriTerai
Sujay Kumar Ghosh Tea Estate1988Sujay Kumar Ghosh03DarjeelingSiliguriTerai
Sukna Tea Estate1939Sukna Tea & Industries Ltd.303.16333.2DarjeelingSiliguriTerai
Sungma & Turzum Tea Estates Tea Estate1981Birla Tea Ltd.281.95454.5514220-2360188500-220000DarjeelingDarjeelingDarjeeling
Taipoo Tea Estate1974Gillanders Arbuthnot & Co. Ltd.295.14393.79DarjeelingSiliguriTerai
Teesta Valley Tea Estate1953Teesta Valley Tea Co Ltd.303.75801.71DarjeelingDarjeelingDarjeeling
Thanjhora Tea Estate1939Jalpaiguri Duars Tea Co. Ltd342.86465.81DarjeelingSiliguriTerai
Thurbo Tea Estate1953Goodricke Group Ltd477.31408.05980-1440265000-4000001765DarjeelingKurseongDarjeeling
Tindharia Tea Estate1950Kanoria International150.22343.7600-100085000-93000400-470DarjeelingKurseongDarjeeling
Tirrihannah Tea Estate1953Tirrihannah Co.Ltd.,404.24711.2DarjeelingSiliguriTerai
Tukdah Tea Estate1969B.D. Tea Estates Pvt.Ltd.285.84556.95220000781DarjeelingDarjeelingDarjeeling
Tukvar Tea Estate1947Jayshree Tea & Industries Ltd436.72892.03470-2560285000DarjeelingDarjeelingDoors
Tumsong Tea Estate1953Sycotta Tea Co. Pvt. Ltd.150.26/ 114187950-198070000DarjeelingDarjeelingDarjeeling
Turzum Tea Estate1981Birla Tea Ltd.145.95229.69950-198070000DarjeelingDarjeelingDarjeeling
Upper Fagu Tea Estate1953Sombaria Company Ltd.0/ 190490.53/ 227600400000500DarjeelingKalimpongDarjeeling
Vah Tukvar Tea Estate1961Tea Trading Corpn Of India Ltd197.08453.75110000670DarjeelingDarjeelingDarjeeling
Zurrantee Tea Estate1976Darjeeling Dooars Plantation (Tea) Ltd504.99742.46JalpaiguriJalpaiguri SadarDooars

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *