Navigation Menu
Darjeeling

Darjeeling

  • Author: Max Tillberg
  • Date Posted: Aug 22, 2015
  • Category:
  • Address: Darjeeling, India

Första odling: 1841
Produktion: 11 731 ton (2006)
Odlingsarea: 17 542 Ha (2007)

Darjeeling är en liten ort i nordvästra Bengalien och ligger på den smala remsa land som separerar Nepal och Bhutan. Det är ett bergigt och mycket vackert område inte långt ifrån Mount Everest med ett tempererat, ganska regnigt klimat vilket är väl lämpat för att odla te av god kvalitet. Bortsett från turism är teindustrin områdets största arbetsgivare och genererar 7,5 millioner dollar årligen vilket är mer än turismen. Totalt arbetar mer än 52 000 människor permanent inom teindustrin och ytterligare 15 000 människor arbetar under skördetiden vilken varar mellan mars och november. Omkring 60% av arbetskraften utgörs av kvinnor.

Teet
Te från Darjeeling räknas som bland det finaste i värden. Det odlas på en höjd av mellan 750 och 2000 meter över havet på plantager vilka är över hundra år gamla. På denna höjd växer teet långsamt och det kan ta up till tio år innan en nyplanterad tebuske kan skördas. Skörden är inte stor och de ca 85 plantagerna med en total area på omkring 19000 hektar producerar bara 10 millioner kilo te om året, vilket motsvarar omkring 3% av Indiens totala produktion.

Enligt the Tea Board Of India definieras “Darjeeling Tea” som “tea which has been cultivated, grown, produced, manufactured and processed in tea gardens in the hilly areas of Sadar Sub-Division, only hilly areas of Kalimpong Sub-Division comprising of Samabeong Tea Estate, Ambiok Tea Estate, Mission Hill Tea Estate and Kumai Tea Estate and Kurseong Sub-Division excluding the areas in jurisdiction list 20, 21, 23, 24, 29, 31 and 33 comprising Subtiguri Sub-Division of New Chumta Tea Estate, Simulbari and Marionbari Tea Estate of Kurseong Police Station in Kurseong Sub-Division of the District of Darjeeling in the State of West Bengal, India.”

Förfalskat te
Årligen säljs det 40 millioner kg “Darjeeling Tea” även om den totala produktionen bara är omkring 10 millioner. Huvudsaken av detta förfalskade te kommer från Sri Lanka och Kenya och i ett försök att stoppa dessa förfalskningar utvecklade Tea Board of India en särskild logotyp 1983. Användandet av denna logotyp på produkter är strikt reglerad.

Säsonger och skördar
När man skördar te i Darjeeling plockar man bladknoppen och två eller tre blad ovanför den på de nyutvuxna skotten. Detta gör man med jämna intervall vilket kallas en skörd eller “Flush”. I Darjeeling skördar man teet minst fyra gånger om året och var skörd har en unik smak och ett eget namn. De skördar man vanligtvis talar om är:

Skörd

Period

Beskrivning
Påskskörden, “First flush” Slutet av februari till mitten av april Detta är det första te som plockats efter vintervilan. Smaken på teet är lätt och färgen på teet påminner om ett grönt te. Det har blivit en tävlan att producera det första teet varje år vilket flygs ut till Europa och Nordamerika direkt efter det är klart, något som har drivit upp priserna och gjort denna skörd överskattad.
Andra skörden, “Second Flush”

Maj till juni

Detta te, som ibland kallas sommarte, har en mer mogen smak än de som skördas tidigare.
Sommarskörden, “Monsoon Flush” eller “Summer Flush” Juli till september Te som plockas vid denna tid är starkare och mörkare än det som plockas under resten av året. Det används i huvudsak till olika frukostblandningar.
Höstskörden, “Autumnal Flush”

Oktober till november

Det te som skördas på hösten har större blad och en smak som skiljer sig från de som plockas innan sommaren

Förutom dessa fyra skördar talar man ibland även om en skörd som kallas “In Between” vilken skördas mellan påskskörden och den andra skörden.

Svart te
Tillverkning
Darjeelings svarta te tillverkas med en metod som brukar kallas ortodox. Denna metod skapades under 1800-talet och är numera ganska ovanlig. Tebladen plockas i huvudsak av Nepalesiska kvinnor och läggs i speciella bambukorgar, kallade “Doko”, vilka bärs genom att man fäster ett bamburep runt huvudet. Efter bladen plockats fraktas de till fabrik där de vägs. Väl i fabrik börjar den egentliga tillverkningsprocessen.

Det första steget är nedvissning. Tebladen sprids ut på ett speciellt bord, omkring 1,5 meter brett och 15-20 meter långt, under 14 till 16 timmar samtidigt som varm och kall luft blåser genom dem. Detta får bladen att bli så mjuka att de kan utsättas för de övriga produktionsstegen utan att brytas sönder och innebär att ungefär 65% av all fukt i bladen försvinner.

Det andra steget är rullningen. I detta produktionssteg läggs 70 till 120 kg teblad i speciella maskiner, “Rollers”, i omkring 45 minuter. Detta medför att bladsaften pressas ur bladen och gör dessa kopparfärgade.

Det tredje steget är oxideringen. Bladen läggs i hyllor av keramik, betong eller aluminium vilka placerats i ett ganska svalt rum där temperaturen och fuktigheten kan regleras vid behov. Hur lång tid oxideringen skall pågå beror på bladen, temperatur, fuktighet samt önskad oxideringsgrad och kräver stor erfarenhet. Vanligtvis tar det 2 till 4 timmar. Detta är det viktigaste steget i hela tillverkningsprocessen och bara några minuter för kort eller lång tid kan ha stor inverkan på smaken av det färdiga teet. Efter oxidationen är tebladen mörka och har utvecklat sin unika smak och doft.

Det fjärde steget är torkningen vilket sker i en särskild maskin vilken består av perforerade rörliga tråg i vilken man blåser i mycket varm luft, mellan 200 och 240 grader. För att inte bladen skall brännas eller kokas är det viktigt att temperaturen, hur tjockt bladlagret är, hur trågen placerats och tiden är korrekt. Vanligtvis tar detta steg 20 till 30 minuter och reducerar fuktinnehållet i löven till bara 2-3%.

Det sista steget är sorteringen som sker på mekanisk väg genom ett antal silar placerade över varandra med de grövsta maskorna överst.

Storlek och kvalitet
Svart te från Darjeeling klassificeras enligt var det är odlat, storlek och kvalitet. I huvudsak tillverkas fyra olika storlekar vilka delas in i hela löv och sönderbrutna, “broken”. Denna indelning är skapad av Darjeeling Tea Growers Association och stämmer till viss del överrens med den indelning som används i andra områden, detta gäller framför allt de mindre sönderbrutna storlekarna. Den vanligaste hela storleken är SFTGFOP vilket betyder Super Fine (vissa källor anger Supreme Fancy) Tippy Golden Flowery Orange Pekoe vilket innebär långa, lite vridna blad med många bladknoppar. En annan lite ovanligare storlek är FTGFOP, Fine Tippy Golden Flowery Orange Pekoe. Förutom storleksbenämningen läggs ibland olika suffix till för att ange olika egenskaper, t.ex. “ch” för att teet är gjort av den kinesiska tesorten, “cl” för att teet kommer ifrån en klonad buske, “spl” vilket står för att teet är speciellt på något sätt. Ibland läggs även “1” till för att ange att det är ett te av ovanligt god kvalitet. Jay Shree Tea, ägare till Puttabong (Tukvar), Risheehat, Sungma och North Tukvar tillverkar även en storlek vilken benämns KTGFOP.

Den vanligaste sönderbrutna storleken kallas bladen kallas FTGBOP, Fine Tippy Golden Broken Orange Pekoe. Det finns även ännu mindre blad vilka benämns TGBOP, FBOP och BOP. Ännu mindre blad benämns GFOF (Golden Flowery Orange Fannings), GOF och till sist D (Dust eller Damm)

Grönt te
Under de senaste åren har även en del grönt te producerats under den blöta säsongen. Detta delades tidigare i in hela gröna teblad, vilka kallades, i fallande storleksordning, YH (Young Hyson) och FYH (Fine Young Hyson) och sönderbrutna vilka hade de ganska ologiska namnen GP (Gun Powder), H (Hyson), FH (Fine Hyson) SOUMEE (vilket var fannings) samt DUST. Idag är dock vanligare att namngivningen är lik det svarta teet.

Oolong
Det första oolonget från Darjeeling tillverkades 1991 av Sumon Majumder på Namring och såldes till Haelssen & Lyon i Tyskland under namnet “Darjeeling Oolong” för 40 DM per kilo. Sumon Majumder har även tillverkat liknande te på Singbulli, Balasun samt Poobong Tea Estate men även Thurbo Tea Garden tillverkar oolong nuförtiden. Teet kan tillverkas av både kinesiska tebuskar samt klonade sorter vilket ger oolong av helt olika karaktär där det förstnämnda påminner en hel del om Formosa Oolong medan det andra har en betydligt mer blommig och kryddig smak.

Enligt Sumon Majumder skall ett plantage uppfylla ett antal krav för att kunna producera “Darjeeling Oolong”. Bl.a. skall teet skall odlas på en höjd av 3000 fot eller högre, i huvudsak skall gamla tebuskar av kinesisk sort (Chesima) användas och temperaturen skall vara mellan 5 och 20 grader under odlingssäsongen.

Darjeeling Oolong tillverkas av “two leaf and a bud” på samma sätt som det svarta teet men till skillnad från detta kan nedvissningen ske utomhus. Teet rullas för hand och steks i wok eller med hjälp av maskiner.

Vitt te
Margaret’s Hope Tea Garden tillverkar ett vitt te som kallas “White Pearls”. Detta pärlformade ljusa te består av fint plockade blad, “two leaves and a bud” från klonade buskar som växer på en höjd av 5000 fot. Produktionen är ganska liten, omkring 10 kg / år vilken utförs av mellan 5 och 10 personer. Även Thurbo och Poobong tillverkar ett vitt te som består av “two leaves and a bud”. Teet plockas vid soluppgången och jämfört med svart te plockas bara en bråkdel vilket snabbt fraktas till fabrik (0,25 jämfört med 5 kg). Teet plockas var sjunde dag från mars till slutet av november. Att kalla detta te vitt är egentligen vissvisande eftersom det både genomgår ett hemligt produktionssteg och rullas innan det torkas för att slutligen sorteras i olika storlekar. På Poobong tillverkas SFTGFOP-1, STGBOP-1, TGOF, och Dust. De två sistnämnda används i tepåsar.

Tea estates
[table id=3 hide_columns=”12″ filter=”Darjeeling” responsive=”tablet” /]

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *